over Marianne

Marianne Dijkstra

(1958)
Wonend en werkzaam in Haarlem.

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Schilderen en Grafiek
Sindsdien ben ik werkzaam als autonoom beeldend kunstenares.

Ik maak werken op doek en op papier waaronder andere grafiek, die geregeld op locaties in Nederland worden geëxposeerd.
Ook tijdens de Kunstlijnroute te Haarlem, altijd het eerste weekend van november, is iedereen van harte welkom in mijn atelier.

Naast mijn eigen werk, ontwikkel en begeleid ik ook kunstprojecten met kinderen.
Ik geef workshops en cursussen aan jongeren, volwassenen en aan mensen met een verstandelijke handicap.

In mijn werk houd ik mij veel al bezig met imaginaire ruimtes en landschappen waar vaak dieren maar ook mensen een prominente rol in vervullen. Het beeld kan enigszins vervreemdend aandoen

In een geheel eigen beeldtaal schilder ik levendig en fantasievol over mijn fascinaties, waarin de spiritualiteit van de natuur een zeer grote rol speelt.

imaginaire ruimtes en landschappen

Publicatie Art Guide | Kunstgids Amsterdam, 2021

Verder verder verder. Er is altijd een verder. Marianne Dijkstra vertelt met haar werk verhalen over innerlijke en uiterlijke werelden. Van dat wat je ziet, maar ook de belofte van het onzichtbare. Ze gebruikt beelden, symbolen en archetypes uit de gewone realiteit en plaatst die vervolgens in een andere context. Zo ontstaan er andere betekenissen zoals je die b.v. ook tegen komt in mythische verhalen. Betekenissen die connectie, inclusiviteit, verwondering en magie verbeelden. Het is werk dat verder wil gaan dan het zichtbare. Er worden verbindingen gelegd waarin het magische van het leven aan de oppervlakte komt. Doordat er “andere” verhalen worden verbeeldt, worden onderbewuste, latente lagen getriggerd bij de toeschouwer. En omdat er magie in het spel is, is het resultaat nooit eenduidig.

Kunstgids Amsterdam>>

Beyond beyond beyond. There is always a beyond. Marianne Dijkstra is telling story’s with her work about inner and external worlds. That what you see, but also the promise of the unseen. She use images, symbols and archetypes from the ordinary reality and put them further in another context. In this way different meanings arise, for instance, such as in mystical story’s. Meanings that represent connection, inclusivity, wonder and magic. It’s work that will go beyond the seen. Connections are made in which the magic of life comes to the surface. Because other stories are told, subconscious and latent layers will be touched by the spectator. And because there is magic involved, the result is never unambiguous.

Over Marianne